Megemlékezés az Aradi vértanúkról

Zavartan és kényszeredetten döbbenünk rá, hogy a 13 magyar tábornokot legtöbben nem tudjuk felsorolni. Eljutunk három-négy névig, azután megtorpanunk, elbizonytalanodunk. Ez a kis osztály nem kívánta feleleveníteni e derék, tisztességes katonák teljes életútját, bemutatni emberi erényeiket és gyengeségeiket, hadi tetteik, győzelmeik és vereségeik teljes lajstromát. Csak egyet akartak: felidézni a legendás 13 vértanú nevét, felvillantani a nevek mögött rejlő embereket, s egy-egy mozzanat felelevenítésével átélhetővé tenni tragikus sorsukat, hősi halálukat. Műsorukban ez sikerült is! Köszönjük a 3. b osztálynak és tanító nénijüknek, Adri néninek, Zsuzsi néninek a színvonalas előadást!

 

Roszkopf Nóra