Tehetségpont

TehetségPont

Sárszentmiklósi Tehetségpont

http://tehetseg.hu/tehetsegpont/tp-161-001-260

Iskolai gyakorlatunkban a tehetséggondozásnak hagyományokra épített, kialakult formái vannak, melyeket új módszerek, technikák, szervezeti formák kialakításával folyamatosan bővítünk.

Nevelőtestületünkben tehetségsegítő munkacsoport alakult, hogy szervezze, összehangolja az iskolában folyó gazdagító programokat, támogassa, ösztönözze a tanulók részvételét ezeken. Minden évben számos versenyre készítjük fel tanulóinkat kiemelten a művészetek, matematika, természetismeret területeken. Az alulteljesítő tehetséges tanulóinkat az ISZE tehetségponton keresztül adaptált komplex szakköreinken fejlesztjük. A feszültségoldás, a tanulási hatékonyság érdekében Fény-Hang terápiás foglalkozásokat tartunk.

2006-tól arany, kiemelt arany minősítésekkel elismertek a népdaléneklő csoportjaink, Tündérrózsa, Csaloglányok, Tücsökmadár. Sikeresek az előadóművészet terén versmondóink és dráma csoportjaink. Az eredmények tehetséggondozó munkánk alaposságát, tervszerűségét igazolják.

A matematikai-logikai kompetenciák fejlesztésére kiemelt figyelmet fordítunk. Területi helyszíne vagyunk 2010-től a Bolyai-csapatversenynek matematikából. Új, gazdagító projektnapunk: „A szülőföld szálai” a mezőföldi tehetségekért, informatikával.

2011-től „Sárfürkész” tehetséggondozó műhelyt működtetünk. A komplex foglalkozás-sorozat településünk környékének megismerésére, természeti értékeinek felkutatására, megóvására épül. Vállalt célunk az érzelmi kötődés erősítése szülőhelyünk környezeti, természeti értékeihez. A programba biológia, földrajz és drámapedagógia műveltségterületek tartoznak. A éves záró rendezvényen, a Sárfürkész napon, a térség iskoláiból is rendszeresen érkeznek csapatok.

Tehetséggondozó munkánk szakmai hátterét biztosítják:

Tehetséggondozás szakirányú szakvizsgázott pedagógusunk: Zelmanné Varga Zsuzsanna

Fejlesztő pedagógusaink: Huszárné Lukács Mária, Iványi Zsuzsanna, Kummerné Salgóvári Ágnes

30 órás tehetséggondozó képzésen részt vett kolléga: Téglás Anita

10 órás tantestületi tehetségképzés „Tehetséggondozó Projektek alkalmazása”

Tehetséggondozó programjaink

Művészeti tehetség (ének, dráma, kézművesség):

- felkészítés versenyekre, bemutatókra

- kiállítások rendezése

- karácsonyi és tavaszi koncertek szervezése

- nyári, alkotó mezőföldi „Csutka” tábor szervezése

- filharmóniai koncertek helybe hozása

- bepillantás az alkotóművészet kulisszatitkaiba

- egyéni pályaorientációs támogatás

- művészeti középiskolai felvételire felkészítés

Alulteljesítő tehetségesek gondozása (matematikai-logikai, természettudományok)

- komplex programok kidolgozása, továbbfejlesztése alsó és felső tagozaton

- érdeklődés, motiváció fejlesztése táblajátékokkal

- a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók tehetségének gondozása

- tanácsadás szülőknek, bevonásuk programokba (filmklub, pályakép interjúk)

Térségi tehetségnapok Meghívó

Térségi tehetségnapok

 

TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 „Tehetséghidak Program”

A tehetség hónapja keretében - Térségi tehetségnapok

Szervező: Közép-Mezőföldi Tehetségsegítő Tanács

2014. 03. 25-2014. 04. 25.

 

1.       Tehetségnap

Művészetek területen tehetséges diákok bemutatkozása Dunaújvárostól Sárbogárdig

Bővebben: Térségi tehetségnapok