Tanulói együttműködésre épülő kompetenciafejlesztés az alsó tagozatban

 Tanulói együttműködésre épülő kompetenciafejlesztés az alsó tagozatban

 

 

Jó gyakorlatunkban olyan új pedagógiai, tanulásszervezési eljárásokat alkalmazunk, melyek jobban képesek alkalmazkodni az eltérő képességű, különböző családi háttérből érkező tanulókhoz.

Eszközrendszerünk legfontosabb jellemzője, hogy tevékeny tanulási helyzeteket képes létrehozni kooperatív technikákkal az ismeretek megszerzése, elsajátítása, begyakorlása érdekében. Az egyes eszközök, módszerek megválasztásánál kiindulópontként kezeljük a tanuláshoz szükséges motiváció kialakítását és fenntartását. A kooperatív tanulási formák alkalmazása az egyén érdeklődéséhez, fejlettségéhez igazodva egyformán ösztönözi, mozgatja a heterogén csoportok tagjait.

A meghatározott algoritmus szerint építkező feladat-és gyakorlatsorok megoldása közben válnak rutinná a szövegértés, szövegfeldolgozás, szövegalkotás, logikus gondolkodás műveletei. A tanterem elrendezésével is segítjük az egymás közötti kooperációt, lehetőséget biztosítunk a helyváltoztatásra, a kommunikációra, a csoport, a páros és az egyéni munkára. A változatos, mozgalmas munkaformákban, az egyes tanulók igényeit is figyelembe véve, érdekes, sokszínű feladatokban személyesen megtapasztalttá, élményszerűbbé válik a feldolgozásra kerülő ismeret, tananyag.

Jó gyakorlatunk a társadalmi esélyegyenlőség megteremtésének hatékony eszköze alsó tagozatban azzal, hogy az életkornak megfelelve a játékos tevékenykedtetésre, a közvetlen, kooperáló tapasztalatszerzésre épít, IKT eszközökkel támogatott tanítási-tanulási forma.