Kompetenciafejlesztés IKT eszközökkel

Kompetenciafejlesztés IKT eszközökkel”, (CMPC-vel támogatott 1:1 tanulási környezet)

  

 

Jó gyakorlatunkban összekapcsoljuk a tanulási folyamat eredményességének növelése érdekében a tantárgyi tanulást és a kompetenciafejlesztést a tanulók érdeklődéséhez, képességéhez illeszkedő digitális oktatási megoldások választásával.

Az alsó tagozatban matematika és magyarórákon a tanulói laptopok alkalmasak saját összeállítású gyakorló, ismétlő, ellenőrző, mérő feladatsorok, játékok egyéni tempójú megoldására, differenciálásra. Emellett az interneten fellelhető szabad felhasználású e-tananyagokat is beépítjük a tanításba.

A felső tagozatban kiemelten a matematika és az ember a természetben műveltségterületen használjuk a digitális eszközöket, a ClassMatePC-ket. Az 5-6. évfolyamon új ismeretek közlésére, illetve a tanultak elmélyítésére alkalmazunk szabadon felhasználható animációkat, mozgóképeket. A matematikai rutin műveletek, a mértékváltás, százalékszámítás, arányosság, törtek gyakorlása igaz-hamis, feleletválasztós, több jó válaszos feladatokkal. A matematikai fogalmak megerősítése és begyakorlása logikai játékkal. A saját összeállítású játékos feladatok a tanultak elmélyítését, gyakorlását, esetenként az ismeretek ellenőrzését, értékelését szolgálják.