Étkezés

Közétkeztetési kisfilm:

A kisfilm megtekintéséhez, kattints IDE!

 

Tájékoztatás az iskolai étkezés igénybevételéről

Tájékoztatás az iskolai étkezés igénybevételéről


Iskolánkban a TSGastro Kft (http://tsgastro.hu/) gondoskodik a gyermekek étkeztetésről. Az iskola tanulói tízórait, ebédet, uzsonnát igényelhetnek.
A térítési-díj befizetés előre, havonta egy kijelölt napon, az iskolaépület hátsó, éttermi részének irodájában, illetve 1 pótnapon a Városháza épületében történik. A konkrét időpontot közzé tesszük az iskola honlapján (havi programok között).
Az étkeztetést megrendelő önkormányzat az igénybe nem vett étkezésre befizetett térítési díjat túlfizetésként a következő hónapra elszámolja.
A térítési díj fizetésének elmaradása esetén (1 hónapon túli tartozás) az étkezést a gyermek számára a szolgáltató nem biztosítja.
A megbetegedés esetén az aznapi ebéd elvihető az iskola konyhájáról.
Amennyiben az iskolai étkeztetést le kívánják mondani, esetleg változtatni szeretne (tízórai, ebéd uzsonna vonatkozásában) akkor azt kérjük írásban tegyék meg, az iskola titkárságán. Ennek érvényessége, a hónap fordulója lehet.

Az iskolai étkezések térítési díjai:

Az önkormányzati rendelet az alábbiak szerint állapítja meg az általános iskolában az étkezés térítési díjait 2019/2020-as tanévben, szeptember 1-jétől:

Étkezési díjak 2019. szeptember 1-jétől

            Iskola:
            538 Ft / nap +ÁFA               683,26 Ft

Ebből:

Tízórai:   98 Ft + ÁFA                  124,46 Ft
Ebéd:      342 Ft + ÁFA                 434,34 Ft
Uzsonna:  98 Ft + ÁFA                 124,46 Ft

Térítési díjkedvezmények

• Az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek után az intézményi térítési díj 100 %-át kedvezményként kell biztosítani;
• A tartósan beteg vagy fogyatékos tanulók után az intézményi térítési díj 50 %-át kell biztosítani.
• Három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50%-át kell biztosítani.
 
A KEDVEZMÉNYRE VALÓ JOGOSULTSÁGOT IGAZOLNI KELL!

Igazolások:
    • rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az erről szóló ÉRVÉNYES határozat, (ha tanév közben lejár a határozat, és a szülő nem ad le újat, a kedvezmény automatikusan megszűnik)
    • családi pótlék folyósításáról szóló igazolás, másik iskolában tanuló 14 éven felüli testvér iskolalátogatási igazolása.
    • tartósan beteg vagy fogyatékos tanulók esetén a szakorvosi igazolás, MÁK által kiállított igazolás, illetve a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye.