Pedagógusok

Pedagógusok 2019/2020

Ács Erika

általános iskolai tanító, vizuális műveltségi terület, okleveles, szakvizsgázott neveléstudomány szakos bölcsész

Albrecht Edina

matematika-informatika szakos tanár

Balázs Sándorné

orosz-testnevelés szakos általános iskolai tanár

Baloghné Veres Csilla

földrajz-rajz szakos általános iskolai tanár

Borosné Asbóth Ilona

tanító, testnevelés szakos tanár

Erős Mária

általános iskolai tanító, ember és társadalomismeret műveltségterület

Farkas Katalin Mónika

tanító, magyar nyelv és irodalom műveltségi terület

Fodor Erzsébet Márta

tanító, könyvtár és testnevelés szakkollégium

Gajgerné Erős Mária

számítástechnika tanár, mérnök tanár, kertész üzemmérnök, oktatás informatikus

Határ-Roszkopf Nóra

tanító, német műveltségi terület

Horváth Anikó

angol nyelv és irodalom-pedagógia szakos bölcsész és tanár

Horváth Ferencné Mikuli Erzsébet

pedagógia szakos bölcsész és tanár, magyar-ének-zene szakos általános iskolai tanár

Horváth-Márkus Andrea

tanító, ember és társadalom műveltség terület

Huszárné Lukács Mária

gyógypedagógus, hallássérültek pedagógiája szakirány; Fejlesztő pedagógus

Izsóné Iványi Anita

tanító, testnevelés és sport műveltségi terület

Jákob Zoltánné

tanító, angol nyelv szakos tanár

Kisné Paczona Ildikó

általános iskolai tanító, pedagógus szakvizsga teljesítményértékelés és minőségfejlesztési szakterület

Kovács Cristian

matematika-informatika szakos tanár

Kovacs Franciska Ibolya

okleveles pszichológus és pszichológia szakos tanár

Kaszás Anita

tanító magyar nyel és irodalom műveltségi terület, magyar nyelv és irodalom szakos tanár

Komáromi Éva Bettina

tanító, magyar nyelv és irodalom műveltségi terület

Koska Daniella

abszolutórium tanító

Kovács Zoltán

testnevelő tanár, vizuális kultúra szakos tanár

Kovács Zoltánné

általános iskolai tanító, rajz szakkollégium, közoktatási vezető pedagógus szakvizsga, oktatás informatikus

Kovácsné Rehák Judit

általános iskolai tanító, rajz szakkollégium

Kristófné Juhász Ildikó

általános iskolai tanító, könyvtár szakkollégium, gyógypedagógiai asszisztens

Lajtos Dorottya

III. éves tanító hallgató

Léki Boglárka

földrajz-történelem és állampolgári ismeretek tanára

Mayer-Erhardt Mariann

tanító, testnevelés és sport műveltségi terület

Nagy Beáta

tanító, angol nyelv műv.terület, könyvtár szak

Németh Mária

tanító, német műveltségi terület, szakvizsgázott mérés-értékelés okleveles tanára

Palatinus Pálma

tanító, közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga

Rozgonyi Erika

tanító, magyar műveltségterület

Sipiczki Vivien

tanító, természetismeret műveltségterület

Szabó Gábor

történelem alapszakos bölcsész, okleveles történelemtanár, okleveles hon- és népismeret tanár

Szabóné Molnár Melinda

általános iskolai tanító, könyvtár szakkollégium, gyógypedagógiai asszisztens

Szalai-Rigó Fanni

IV. éves tanító hallgató

Téglás Anita

angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár, matematika-földrajz szakos tanár

Zelmanné Varga Zsuzsanna

magyar-orosz általános iskolai tanár, francia szakos nyelvtanár, tehetséggondozás szakvizsgázott pedagógus

Térmegné Nyári Katalin Mária

matematika-fizika-kéma szakos tanár

Szloboda Marianna

II. éves tanító hallgató