Pályázatok

 

 

EFOP-3.3.5-17

 

 

Sajtóközlemény

KORSZERŰ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK ALKALMAZÁSÁT SEGÍTŐ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI PROGRAM KÍSÉRLETI MEGVALÓSÍTÁSA A DUNAÚJVÁROSI TANKERÜLETI KÖZPONTBAN

 

A Dunaújvárosi Tankerületi Központ az Emberi Erőforrás Fejlesztés Operatív Program EFOP-3.3.5-17  kódszámú, „Korszerű  pedagógiai  módszerek  alkalmazását  segítő  iskolai közösségi program kísérleti megvalósítása” című felhívásra benyújtott pályázatával 171.150.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyert.

A Dunaújvárosi Tankerületi Központ 23 intézmény együttműködése révén valósította meg a projektet a 2018-as és 2019-es évben. A Széchenyi 2020 program keretében megvalósuló projekt hozzájárul az iskolai lemorzsolódás és az iskolaelhagyók számának csökkentéséhez, valamint az egész életen át tartó tanulás iskolai megalapozásához. A projekt keretében 3 423 fő táboroztatása történt, 132 db kísérleti napközis program és 22 db kísérleti bentlakásos program keretében. A projekt önkéntesek és iskolai közösségi szolgálatot teljesítő tanulók bevonásával valósult meg.

A projekt megvalósítási időszaka: 2018.03.01.-2019.08.31.

További információ kérhető:
Horváthné Paulik Réka
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

TÁMOP-3.1.4.C-2015-0649

 

A pályázat címe: Újat új módon a Sárszentmiklósi Általános Iskolában

A pályázat azonosító száma: TÁMOP -3.1.4/C-14-2015-0649 

Támogatási összeg: 12 000 000 Ft

A támogatás mértéke: 100%

 

A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2015. május 15.

A projekt fizikai befejezésének időpontja: 2015. október 15.

 

A projekt keretében az iskola tanulói számára innovatív elemeket, differenciált és élményt nyújtó tevékenységeket biztosító programokat szervezünk. 

A tevékenységek során alkalmuk lesz megismerkedni a környezettudatos életmód gyakorlati megvalósítási lehetőségeivel, a nyelvi és az informatikai fejlesztés játékos, élményszerű megoldásaival, valamint a családdal együtt szervezett közösségi programokkal. 

Projektünket támogatják a szaktárgyi (erkölcstan) és a tanulók lelki-szellemi egészségét erősítő pedagógus továbbképzések, a differenciálás módszertani megújítását szolgáló szakmai programok. A tervezett tevékenységek a tanulók szocializációját, magatartását, beilleszkedését hosszútávon szolgálják, melynek eredményeként továbbtanulási esélyeik növekednek, értékeik erősödnek.

 

Projektmenedzser: Térmegné Nyári Katalin

 

Szakmai vezető: Kovács Zoltánné