TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0649

TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0649

 

A pályázat címe: Újat új módon a Sárszentmiklósi Általános Iskolában

A pályázat azonosító száma: TÁMOP -3.1.4/C-14-2015-0649 

Támogatási összeg: 12 000 000 Ft

A támogatás mértéke: 100%

 

A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2015. május 15.

A projekt fizikai befejezésének időpontja: 2015. október 15.

 

A projekt keretében az iskola tanulói számára innovatív elemeket, differenciált és élményt nyújtó tevékenységeket biztosító programokat szervezünk. 

A tevékenységek során alkalmuk lesz megismerkedni a környezettudatos életmód gyakorlati megvalósítási lehetőségeivel, a nyelvi és az informatikai fejlesztés játékos, élményszerű megoldásaival, valamint a családdal együtt szervezett közösségi programokkal. 

Projektünket támogatják a szaktárgyi (erkölcstan) és a tanulók lelki-szellemi egészségét erősítő pedagógus továbbképzések, a differenciálás módszertani megújítását szolgáló szakmai programok. A tervezett tevékenységek a tanulók szocializációját, magatartását, beilleszkedését hosszútávon szolgálják, melynek eredményeként továbbtanulási esélyeik növekednek, értékeik erősödnek.

 

Projektmenedzser: Térmegné Nyári Katalin

 

Szakmai vezető: Kovács Zoltánné