Hit és erkölcstan

Hit és erkölcstan

 

A Nemzeti alaptanterv szerint: „Az etika oktatása feltárja, és fogalmilag megragadhatóvá teszi azokat az értékelveket, amelyeken a társadalmi együttélés bevett normái alapulnak és segíti a kulturális sokszínűség értékének felismerését.”
A köznevelési törvényben meghatározott erkölcstan órát vagy az e helyett választható az egyházi jogi személy által szervezett hit és erkölcstan órát 2013. szeptember 1-jétől kezdődően az iskolai nevelés-oktatás 1. és 5. évfolyamán felmenő rendszerben kellett megszervezni heti egy órában.

A 2016-2017. tanévben már valamennyi évfolyamon folyik etika oktatása.

A tantárgyválasztást szabályozó 20/2012. EMMI rendelet értelmében az állami fenntartású általános iskolának minden év május 20-áig fel kell mérnie, hogy a tanuló melyik egyház által szervezett hit és etika órán, vagy a kötelező etika órán kíván-e részt venni. Kiskorú tanuló esetén a választás jogát a szülő gyakorolja.

Választható egyházak:

Református Egyházközség Sárszentmiklós
Hitoktató: Hegedüsné Erdődi Judit
Cím: 7003 Sárbogárd, Köztársaság út 181.
Telefon: +36-30-523-1688
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Honlap:-

Sárszentmiklósi Római Katolikus Plébánia
Hitoktató: Varga László/ Kanyóné Somogyi Tünde
Cím: 7003 Sárbogárd, Béke utca 8.
Telefon: +36-30-523-1688/ 06-30-216-6814
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Honlap: -

Evangélikus Egyházközösség
Hitoktató: Váraljainé Melis Orsolya
Cím: 7000 Sárbogárd Baross utca 2.
Telefon: +36-20-824-6763
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Honlap: https://sarbogard.lutheran.hu/

Hit Gyülekezete
Hitoktató: Varga Zsolt
Cím:
Telefon: +36-70-340-2201
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Honlap: www.hit.hu