Beiratkozás

Értesítés beiratkozásról

 

Eljárásrend a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott általános iskolák első évfolyamára történő beiratkozáshoz a 2017/2018-as tanévre

 

A beiratkozás helye: Sárszentmiklósi Általános Iskolában (2-es tárgyaló ahol régen az étkezési térítési díjakat kellett befizetni)

A beiratkozás ideje:

2017. április 20. (csütörtök) 8.00-19.00 között

2017. április 21. (péntek) 8.00-18.00 Között

 

Beiratkozáskor be kell mutatni az alábbiakat:

Ø  a gyermek személyazonosítására alkalmas, személyi azonosító, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártya)

Ø  az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást, amely lehet:

o    óvodai szakvélemény

o    nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény

o    sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye

Ø  TAJ számát (a későbbi orvosi, fogorvosi vizsgálathoz)

Ø  a szülő  telefonszámát ( a későbbi elérhetőséghez)

Ø  szülői felügyeleti jogról igazolást, ha egyedül gyakorolja a jogot a szülő (gyámok esetében is)

Diákigazolvány elkészítése az alábbiak szerint történik:

Ø  első lépésben (még az iskolai beiratkozás előtti időpontban) az okmányirodában kell megjelenni a központi fénykép adatbázisban elkészíttetni a fényképet (a szolgáltatás ingyenes)

Ø  a fényképezési szolgáltatás igénybevételéhez az alábbi iratokat kell bemutatni:

o    születési anyakönyvi kivonat és lakcímkártya

Ø  az okmányirodában kapott adatlap fénymásolatát a NEK azonosítóval az iskolában a beiratkozáskor kell leadni

Ø  a diákigazolvány díja 2016.01.01. napjától ingyenes

A tanköteles korba lépő gyermekek, ha tankötelezettségüket külföldön teljesítik, az illetékes járási hivatalnak kötelesek azt bejelenteni. (Nkt.91.§)

 

Az erkölcstan/hit és erkölcstan választására vonatkozó nyilatkozatot is a beiratkozáskor kell a szülőnek megtennie.