Beiratkozás

Értesítés beiratkozásról

 

Tanköteles gyermek (2013.08.31-ig született) általános Iskolai beiratkozása
Az iskolai beiratkozás helye :  Sárszentmiklósi Általános Iskola 7003 Sárbogárd Köztársaság út 171-173

 

Időpontja:

2018. április 11.(Csütörtök)   8.00-19.00 óráig
2018. április 12.(péntek)        8.00-19.00 óráig

 

Beiratkozáskor be kell mutatni az alábbiakat:
    • a gyermek személyazonosítására alkalmas, személyi azonosító, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártya)
    • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást, amely lehet:
    • óvodai szakvélemény
    • nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény
    • sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye
    • TAJ számát (a későbbi orvosi, fogorvosi vizsgálathoz)
    • a szülő  telefonszámát ( a későbbi elérhetőséghez)
    • szülői felügyeleti jogról igazolást, ha egyedül gyakorolja a jogot a szülő (gyámok esetében is)

 

Diákigazolvány elkészítése az alábbiak szerint történik:
    • első lépésben (még az iskolai beiratkozás előtti időpontban) az okmányirodában kell megjelenni a központi fénykép adatbázisban elkészíttetni a fényképet (a szolgáltatás ingyenes)
    • a fényképezési szolgáltatás igénybevételéhez az alábbi iratokat kell bemutatni:
    • születési anyakönyvi kivonat és lakcímkártya
    • az okmányirodában kapott adatlap fénymásolatát a NEK azonosítóval az iskolában a beiratkozáskor kell leadni

 

A tanköteles korba lépő gyermekek, ha tankötelezettségüket külföldön teljesítik, az illetékes járási hivatalnak kötelesek azt bejelenteni. (Nkt.91.§)
Az erkölcstan/hit és erkölcstan választására vonatkozó nyilatkozatot is a beiratkozáskor kell a szülőnek megtennie.