Decemberi hírcsokor

Ajándék Ausztriából! 

 

Karácsony környékén mindig többet hallani adakozásról, segítségnyújtásról, gyűjtésről, az elesettek támogatásáról, mint az év más időszakaiban. Ilyenkor még többen érzik azt, hogy nemcsak kapni, de adni is nagyszerű. Mégis leírhatatlan számomra az az érzés, amit egy telefonhívás után éreztem. Ausztriában élő barátaink kerestek meg bennünket azzal a szándékkal, hogy az én iskolámba járó gyerekeket szeretnék meglepni az ünnepen, némi édességgel, finomsággal. Dr. Miriam Bönisch és Dr. Mink Antal orvosházaspár egy kezdeményezést indított, melyben ők és a környezetükben élők, a kollégák, a munkahelyük, vagyis a steyri kórház dolgozói, a dietachi emberek, az „Aranysapkás”- egyesületbe tartozók, és számos magánszemély önzetlenül segített. Pénzt adományoztak az iskolánknak, hogy azt mi legjobb belátásunk szerint a gyerekekre fordítsuk karácsonyi ajándékként. A kezdeményezés elindítása után gyorsan peregtek az események. Rövid időn belül meg is érkezett a pénz az alapítványunk számlájára. Az összegyűlt 920 €-t, 275.000,- Ft-ot december 12-én írták jóvá a számunkra. Nagy öröm volt ez! Végre, hosszú idő óta a karácsonyfánk alá ajándékok is kerültek! Többféle logikai és táblajátékkal lettünk gazdagabbak, melyeket egyéb módon nem tudtunk volna megvenni. A játékok mellé mindenkinek osztottunk gyümölcsöket, édességet, szaloncukrot is ezzel is emelve az ünnep hangulatát és az apróságok örömét.

 

Hálával gondolunk az adományozókra, az ismeretlen segítőkre, akik szebbé tették a karácsonyunkat!

Iványi Zsuzsa tanító

 

 

ÖKOiskola másodszor is!

 

2014. december 13-án Budapesten ünnepélyes keretek között vehettük át a Sárszentmiklósi Általános Iskola képviselőiként immár másodszor az Ökoiskola díszoklevelet, amelyeket Czunyiné dr. Bertalan Judit, köznevelésért felelős államtitkár (EMMI) és Dr. Simon Attila István, közigazgatási államtitkár (FM) adományozott az idei esztendőben sikeresen pályázó iskoláknak. Iskolánkban fontos cél a környezettudatos szemléletmód kialakítása. A Nemzeti alaptantervben is kiemelt fejlesztési terület a fenntarthatóságra nevelés. Az iskola az az egyik hely, ahol a gyermekek idejekorán megtanulhatják azt, hogy természeti környezetünk mennyire értékes, megbecsülni és óvni szükséges, hogy a jövő nemzedékek is élvezhessék mindazt, ami nekünk megadatott. A környezettudatos gondolkodást nem csak a tantárgyakba építjük be, hanem számos szabadidős tevékenységet is szervezünk a tanulók számára. Arra törekszünk, hogy a tanórákon túl, a gyerekek mindennapjaiba, szabadidejükbe beépüljön a környezetvédelemre jellemző gondolkodás- és szemléletmód. Fontos cél a környezettudatos életvitel kialakítása, és az, hogy a környezeti nevelés, a fenntarthatóság pedagógiájának elvei ne csak a tanításban, hanem az iskolai élet sok területén érvényesüljenek, az iskola működtetésében éppúgy, mint a gyerekek étkeztetésében vagy a táborok szervezésében is. Az Ökoiskola elismerést elnyerő intézmény három esztendeig viselheti a címet és tagja lesz az ökoiskolák hálózatának. A következő esztendőkben az a célunk, hogy a mindennapokat úgy alakítsuk az intézményünkben, hogy elnyerjük az Örökös Ökoiskola címet.

 

Irányi Rózsa, Kovácsné Rehák Judit

 

 

Ifjúsági filharmóniai hangverseny

 

A Szolnoki Szimfonikus Zenekar a Péter és a Farkas című zeneművet adta elő különleges kiegészítéssel, ugyanis a történettel egy időben egy homokrajz is készült, amit kivetítőn keresztül mindannyian jól láthattunk. A koncert végén mi, újságírósok interjút készíthettünk a karmester úrral, Hámori Balázzsal és a történetet mesélő hölggyel, Munkácsyné Danyi Zsuzsannával. A beszélgetés során megtudtuk, hogy a zenekar 45 éve jött létre, és hogy az idei tanévben több megyében adnak ifjúsági koncertet. Az év hátralévő részében van még egy adventi hangversenyük és az ünnephez kötődő más alkalmakkor is zenélnek. Elmondták azt is, hogy azért ezt az ismert zeneművet választották, mert a szerző bár mesének írta, azért jól érződik benne a könnyedség és az öröm, amit zenével könnyű visszaadni. Arra a kérdésünkre, hogy mennyire megterhelő fizikailag a vezénylés a karmester úr elmondta, hogy az attól függ, milyen darabról van szó, hiszen vannak 4-5 órás operák, amit folyamatosan végigvezényelni komoly feladat. Másrészt a vezénylő stílusától is függ, hogy mennyire fárad el: takarékosan vezényel vagy a legkisebb előadás alatt is leszaggatja a csillárt. A karmester úr elmesélte azt is, hogy mielőtt vezényelni kezdett, orgonista volt és orgonistaként az ember nem ülhet be a zenekarba, úgyhogy pontosan nem tudja, mi a jobb bent ülni egy zenekarban vagy dirigálni azt. Bár egy ideje tanul hegedülni meg klarinétozni, sőt három évig ütő tanulmányokat is folytatott, ezért hamarosan sor kerülhet rá, hogy beüljön a zenekar tagjai közé, és így már lesz összehasonlítási alapja. Az előadás nagy sikert aratott, melynek végén az önként vállalkozó gyerekek ki is próbálhatták a vezénylést és a rajzolás eme nem mindennapi technikáját.

 

Domján Korina, Zelman Fanni, Magyar Zsuzsa 6. b

 

 

Karácsonyi koncertek

 

Iskolánk énekkara decemberben három alkalommal is fellépett. Elsőként Sárbogárdon a József Attila Művelődési Központban, majd a zeneiskolásaink előadása előtt, végül a sárszentmiklósi katolikus templomban a hagyományos karácsonyi koncerten. Ez utóbbinak is már tíz éves múltja van. Az ötödikesek betlehemes játékát fogták közre az énekek, zenedarabok, elején és végén közös éneklés a közönséggel. A műsorközlő: Rick Alma 7.b osztályos tanuló.

 

A hangszeres szólisták: Krencz Ábel, Sükösd Csenge, Varga Petra, Zelman Fanni, Furák Alexandra, Huszár Anna, Strasszer Virág és vendégként Szummer Ádám. Énekes szólisták: Kovács Dominika, Huszár Anna, Ellenbruck Krisztina.