60 órás Képzőművészeti szakkör

Szakkörünkbe a művészetek iránt érdeklődő, a kreatív, kézműves tevékenységekre, alkotásra nyitott, köztük alulteljesítő, hátrányos családi hátterű tanulókat is beválogattuk. Heterogén, vegyes csoportot alakítottunk ki tehetséges és tehetségígéret tanulókkal, folytatva az előző tanévi munkát, a 4. évfolyamon. A foglalkozásokon biztosítottuk válogatott és neves képzőművészek, köztük Csók István alkotásainak bemutatását, elemzését, az adott stílusjegyek tükrében. A tanulók az alábbi tevékenységeket folytatták a szakkörön: megfigyelés, tapasztalatszerzés, modellalkotás, kísérlet, tevékenykedtetés, egyénileg, párban és csoportban. Negyedik évfolyamon szerveződő szakkörünkbe a tanulókat érdeklődésük, tehetségígéretük alapján válogattuk be. Dramatikus, élménypedagógiai játékokat az egyes résztémákhoz kapcsolódva valamennyi foglalkozásra terveztünk és válogattunk, melyek a szociális kompetenciák mellett az ön- és társismeret készségét is fejlesztették, felszabadultabb, koncentráltabb tevékenységek végzését tették lehetővé. Különösebb eszközöket a játékaink nem igényeltek, többségük teremben, de szabadban is játszható. A páros és csoportmunka a foglalkozásokon a szociális kompetenciáikat, a „palettapacagyűjtő” értékelési rendszerünk az önértékelésüket fejleszti.
A tehetséggondozó programunk tematikáját úgy állítottuk össze, hogy minél sokrétűbb élményt nyújtson a tanulóinknak. Ebben jelentős részt foglalt el a vizualitás. Emellett alkalmaztunk zenei, dramatikus, mesevilágból kiemelt részleteket, figurákat, tájakat, élménypedagógiai játék elemeket, csapatépítő játékokat is. Sokféle művészeti technika megismertetését terveztük-pontfestészet, kollázs, transzferálás, fonaltechnika, karcolás, akvarell ceruzás technika, szobrászat, makramé, mintázás-, melyek újdonságukkal fontos élményelemekké váltak.