KAMERÁVAL MEGFIGYELT TERÜLET!

Az adatkezeléshez történő hozzájárulás önkéntes, ráutaló magatartással történik.

Ön az iskola területére történő belépéssel és az itt tartózkodással hozzájárulását adja a képfelvétellel kapcsolatos adatkezeléshez. A megfigyelésnek és a képfelvételek rögzítésének a célja az iskola területén tartózkodó személyek, továbbá az iskola használatában álló vagyontárgyaink védelme. Ennek keretében célunk a megelőzés, a jogsértések észlelése, az elkövető tettenérése, a jogsértő cselekmények megelőzése, továbbá, hogy ezekkel összefüggésben bizonyítékként kerüljenek hatósági eljárás keretében felhasználásra.

A kamerák pontos elhelyezéséről, és az általuk megfigyelt területről az adatkezelési szabályzatból tájékozódhat.

Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül, vagy közvetve – azonosítható természetes személy kérelmezheti:

  1. tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
  2. személyes adatainak helyesbítését, valamint
  3. személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

A kérelmeket az intézményvezetőnek lehet benyújtani.

Az adatkezelési szabályzat elérhető az iskola titkárságán, letölthető az iskola honlapjáról:

A Sárszentmiklósi Általános Iskola székhelyén működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata