Tehetséggondozó pályázataink

A játékokat tanórán kívüli, szakköri, és délutáni foglalkozásokon rendszeresen alkalmazzuk, ezzel is szeretnénk kibővíteni tehetséggondozó munkánkat. A pályázat keretében beszerzendő tábla és társas játékok, logikai-kreatív játékok, kártyák, melyek a matematikai-logikai gondolkodást, kreativitást, fantáziát fejlesztik: Pentomino, Malom, Amőba és dáma, Tic tac toe, Amőba Quixo, Gobblet, Quarto, Dáma és sakk, Quoridor, Lego Educations és Minecraft, Rubik kocka; nyelvi készségeket fejleszt az Ország-város. Az érzelmi intelligenciát fejlesztik: Lélek Pillangó, Az érzelmek birodalma, Relativity, Fedőnevek képekkel, Identity, Érzelmi intelligencia gyakorlatok. A teljes tanulói körben 1-8. osztályig biztosított nálunk a játékok használata valamennyi tanórán kívüli foglalkozásunkon, szabadidőben az egész napos oktatásban, és mindkét tagozaton szakkörökön: táblajáték, Bolyai műhelyek matematikából és magyarból. A játékoktól azt várjuk, hogy hozzájárulnak a tanulóink gondolkodásának, nyelvi készségeinek, érzelmi intelligenciájának fejlesztéséhez. Támogatják a tehetségek felismerését, a társas viselkedés kultúráját, feltöltődést nyújtanak, tanítanak és szórakoztatnak egyben.                  

 

Horváth Ferencné igazgató

  

Haljátékok NTP-KNI-19-0070

Iskolánk második alkalommal nyerte el a Haljáték pályázatot, melyet délutáni foglalkozás formájában valósítottunk meg. Sajnos a vírushelyzet miatt a kirándulások, amit Rétimajorban tölthettünk volna, egy kivételével elmaradtak. A hatalmas terület növényzete és állatvilága lenyűgöző, a mintegy ezer hektárnyi természetvédelmi terület kétharmadát víz borítja, kiváló életteret nyújtva számos hal- és madárfajnak, és egyéb vízi, vízparti állat- és növényfajnak egyaránt. A gyerekek a szakkörök során ismerkedhettek meg ezzel a természet adta sokszínűséggel. Interaktív foglalkozásokkal, képekkel mutattuk be a régen használt halászati eszközöket, munkafolyamatokat, mivel ezt személyesen nem volt lehetőségünk megtenni a Halászati Múzeumban. A gyerekek nagy örömére, a pályázat részeként különböző halételeket fogyaszthattak első alkalommal az Aranyponty Halászcsárdában, ezt követően pedig az iskola jól felszerelt tankonyhájában. Kézműves foglalkozások során gyurmahajókat, ÖKO képeket, Lego formákat, hal mozaikot és számos olyan dolgot készíthettek, ami ebben a témakörben elképzelhető volt. A Bodorka Balatoni Vízivilág Látogatóközpont online formában mutatta meg a Balaton élővilágát, melyet nagy csodálattal néztek a gyerekek. Sok olyan halfajt figyelhettek meg, amik korábban ismeretlenek voltak számukra. Összességében, idén is nagy sikere volt a pályázatnak a gyerekek körében. Bízunk benne, hogy a jövőben lehetőség nyílik személyesen is megtekinteni a természet nyújtotta csodavilágot.          

Koska Daniella tanító

 

 

 

A 2020/2021-es tanévre 4 tehetséggondozó pályázatot nyertünk: Sárfürkész, Várjátékok, Festikék és Izgő-mozgó torna. Valamennyi saját fejlesztésű projektünk. Megvalósításuk folyamatban van.

 

Izgő-mozgó torna - NTP-SFT-20-0020


Iskolánk az idei tanévben is sikeresen pályázott az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából létrejött Nemzeti Tehetség Programra, mely a hazai és határon túli sporttehetségeket fejlesztő tehetséggondozó programot tett lehetővé a 2020/2021-es tanévben. A pályázat az 1. évfolyamos jól mozgó, ígéretes testfelépítésű tanulók sport-tehetségének kibontakozását biztosította tanórán kívüli foglalkozások keretében. A játékos foglalkozások fejlesztették a kognitív készségeket, a koncentrációt. A figyelem-összpontosító gyakorlatok, nagymozgásos játékok, gyerekjóga nemcsak a tanulók fizikai állapotára volt jó hatással, de pozitívan hatott az önértékelésükre, a személyiségfejlődésükre is. Szívesen használtuk a korábbi nyertes pályázat csapatépítő eszközeit is, de az idén tovább bővíthettük azokat. Sikerült többek között beszereznünk fejlesztő-érzékelő-tapintható eszközöket, melynek használata segíti a motorikus képességek fejlődését. Vásárolhattunk egy kooperációs ejtőernyőt is, melynek használatakor több gyermek összehangolt mozgása eredményez sikeres tevékenységet. Segítette az egymás közötti hatékony kommunikáció kialakulását, megteremtette az együttműködés lehetőségét, az összhangot. A pályázati forrásból vezeték nélküli hangszórót is választottunk. A foglalkozáson szóló zene újfajta ingert adott a gyerekeknek, motiváló tényezőként is hatott. Számos motoros képesség, mind a kondicionális, mind a koordinációs képességek fejlesztésében is alternatívaként szolgált. Igyekeztünk változatos, fejlesztő programokat, játékokat kínálni a programban részt vevő 6-7 éves korosztálynak.
Az egész év megkoronázásaként sikerült a tanulókkal egy napot Budapesten eltöltenünk. Látogatást tettünk a Groupama Arénában, ahol egy órás stadiontúrán vehettek részt a gyerekek. Ezt követően a Margitszigeten kipróbáltuk a sziget futópályáját, nagy sétát tettünk a gyönyörű környezetben.
Bízunk benne, hogy a program sikerélményt és további motivációt jelent a tanulóknak.

 

Fotódokumentáció – (tömörített állomány) Letöltés                                                                                

 

 

 

Várjátékok - NTP-KNI-20-00058

Iskolánk az idei tanévben is sikeresen pályázott az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából létrehozott Nemzeti Tehetség Programra, melynek célja a hazai és határon túli köznevelési intézményekben, iskolai rendszerű szakképzést folytató intézményekben működő komplex tehetséggondozó programok támogatása.

A pályázatunkkal a 2020-2021-es tanévben az ötödik évfolyam 14 tanulója vett részt a pályázat keretében támogatott szakköri foglalkozásokon.
Szakkörünk a Várjátékok elnevezést kapta. Ez egy olyan komplex tehetséggondozó program, mely a nemzeti múlton, a néphagyományokon, viseleteken keresztül gazdagítja tanulóink kreativitását, szülőhelyhez való kötődésüket. A várak, s annak lakói, a mesék gyakori szereplői, Sárbogárd környékének várai voltak a szakkör célpontjai. A projektben nagy hangsúlyt helyezünk az önismeret fejlesztésére és a társas kapcsolatok erősítésére, de a kézműves tevékenységekre is. Ehhez igénybe veszünk informatikai eszközöket és kooperatív technikákat is.
A Várjátékok célja az alulteljesítő tehetséges tanulóink készségeinek komplex fejlesztése szülőföldjük mesés múltjának és értékeinek megismerésén keresztül. Szerettük volna, ha a tanulóinkban megerősödne a nemzeti öntudat és lakóhelyhez közeli értékek iránti tisztelet. Célunk volt betekinteni a Mezőföld várainak épületeibe, történetébe (főként az iskolánktól 20 km-re lévő Simontornyai vár esetében). Elértük, hogy tanulóink saját tapasztalatot szerezzenek a várlakók életéről, szokásairól, ételeikről. Komplex műhelyünkben nemcsak a szabadidőt töltötték tartalmasan, hanem fejlődött kézügyességük, mozgáskoordinációjuk, bővült szókincsük. A szakkör segítségével betekintést nyertek a közép és koraújkori várépítészet rejtelmeibe.
Rajzoltunk várat, terveztünk váralaprajzot, építettünk homokvárat, készítettünk középkori „fegyvereket”, lovagi tornát rendeztünk, számtalan dolgot tanultunk a várakról és a benne élt emberel életmódjáról. Megismerkedtünk a magyar kultúra török vonásaival (étkezés, gyümölcsök, italok, vendéglátás.)
A szakkör végén elmentünk Simontornyára és körüljártuk a várat, megpróbáltuk elképzelni milyen körülmények között éltek itt az emberek. A tanulóink nagyon élvezték a kirándulást, egy nagyon tartalmas napot töltöttünk el Simontornyán.
A pályázat keretein belül iskolánk 2 tablettel és 1 digitális fényképezőgéppel gyarapodott.

Bízunk benne. hogy a közeljövőben újra elindíthatjuk szakkörünket.

 

Fotódokumentáció – (tömörített állomány) Letöltés 

 

 

 

Festikék-NTP-MŰV-20-0090

A Sárszentmiklósi Általános Iskola Festikék nevű programnapján Csók István: Kertek alatt című festményét gondoltuk újra a tanulókkal. A programon a járványügyi helyzet miatt rendhagyó módon csak iskolánk tanulói vettek részt. A Szitakötő újság nyári számában található Paul Signacról szóló cikket hívtuk segítségül a munkánk megvalósításához. A festő stílusára jellemző a rövid ecsetvonás és ennek a továbbfejlesztett változata, a tiszta színekkel, apró pöttyökkel való festés. Olyan hatást nyújt ezáltal a kép, mintha bizseregne. A stílus neve: pointillizmus. A gyerekek nagy lelkesedéssel álltak neki az újfajta stílusirányzat tanulmányozásának, ehhez nagy segítségükre volt a pl. az újságban található poszter és a cikkben található fotók. Aprólékos, sok türelmet igénylő volt a feladat, de sikeresen elkészültek az egyedi alkotások. Elégedetten tették le a kis művészek az ecseteket, filceket, színes ceruzákat az utolsó ecsetvonás végén. Az elkészült alkotásokból kiállítást rendeztünk az iskola aulájában, amelyet a gyerekek büszkén mutattak meg társaiknak.

 

Fotódokumentáció – (tömörített állomány) Letöltés

 

 

 

Sárfürkész - NTP-MTTD-20-0077

Kirándulás Rétimajorba

Iskolánk sikeres pályázatot nyújtott be a Nemzeti Tehetség Programra. Az NTP-MTTD-20-0077 Sárfürkész néven megtervezett foglalkozássorozat 2020. őszétől 2021. augusztus 31-ig tartó időszakban került megvalósításra. Fő célja a tehetséges tanulók a természettudományos és matematikai kompetenciáinak fejlesztése.
A foglakozásokon 2 fő pedagógus vezetésével a diákok megismerkedtek a Velencei-tó és környékének elhelyezkedésével és keletkezésével. Több alkalommal foglalkoztunk az időjárás megfigyelésével, csapadékot és hőmérsékletet mértünk, majd éghajlati diagramban ábrázoltuk az adatokat, végül időjárás jelentést készítettünk. Megismerkedtek az iránytű és a tájoló működésével. A Velencei-tó és környékének jellegzetes kőzeteit is megvizsgáltuk. A felszíni és a felszín alatti vizek munkavégzését, jelenlétét homokasztal segítségével tapasztalták meg a gyerekek. Tanulói kiselőadások készültek a Velencei-tó és környékének nevezetességeiről. Tanári magyarázat során ismerkedhettek meg a környék formakincseinek keletkezéséről, jellemzőiről. A Velencei-tó élővilágát lapbook és Padlet segítségével dolgozták fel a diákok. A térkép használatára, az azon való mérésekre, számításokra is nagy hangsúlyt helyeztünk.
A pályázatnak köszönhetően június 17-én a 6. évfolyamos tanulók közül néhányan Rétimajorba tettek kirándulást. Az egész tanéven átívelő foglalkozássorozat lezárása volt ez a kis kiruccanás.
A helyszínre való megérkezés után múzempedagógiai foglalkozáson vettünk részt, ahol sok érdekességet hallottunk a halászat történetéről és az évek alatt végbement fejlődéséről. Szemügyre vehettük a halászati eszközöket és a vízparti élőlényeket is. A tavak körüli sétánk során halászkunyhót, halászó dolgozókat, vízimadarakat is láttunk. A kötöttebb program után egy kis kikapcsolódásra is volt lehetőség. A vízi élővilág megismerése is szemléletváltozást hozott a gyerekek gondolatvilágába. A program során megtapasztalhatták a szabadidő hasznos eltöltésének egy újabb módját is.
Horváth-Márkus Andrea

 

Fotódokumentáció – (tömörített állomány) Letöltés