Szójátszótér 2020


Az ötlet megálmodója, kidolgozója és kivitelezője Irányi Rózsa alsós tanító kollégám volt, aki nyugdíjazásáig a munkaközösséget vezette. Ő állította össze a vetélkedő levelező fordulóinak feladatsorait, melyek megelőzték a január 22-i, intézményünkben megtartott fordulót. Ezen a napon nem csak a helyi negyedik osztályosok mérték össze tudásukat a kultúra minden területén, hanem a környező települések iskoláiból is vetélkedni invitáltuk az ottani negyedikes csapatokat. Ezek az alkalmak mindig jó hangulatban teltek, új ismeretekkel és élményekkel gazdagodva térhettek haza a tanulók. Ezt a nemes hagyományt viszi tovább alsós munkaközösségünk, hiszen ami érték, azt meg kell őriznünk! Az idei tanévben hat környékbeli iskolából, nyolc csapat részvételével kezdődtek meg a levelező fordulók. A feladatsorok főként érdekes, gondolkodtató anyanyelvi feladványokat tartalmaztak, de szólásokkal, közmondásokkal, szómagyarázatokkal, képrejtvényekkel, régi mesterségekkel is találkozhattak a feladatmegoldások során a gyerekek. A végső, helyi fordulóra január 22-én, 14 órai kezdettel került sor iskolánk klubtermében, ahol négy területi, és három helyi csapat mérhette össze tudását. A vetélkedés egy totóval kezdődött, melyben Kölcsey Ferenc életéről és a Himnuszról szerzett ismereteikről adhattak számot a tanulók. Ezt a feladatot szómagyarázatokkal kísért szórejtvények, hibás szólások, közmondások követték, majd a mai magyar írók ismeretét bizonyíthatták a játékosok képek és betűháló segítségével. A legnehezebb feladat a Himnusz hiányzó sorainak kiegészítése volt, hiszen ebben a feladatban nem bizonyult elégnek, ha tudták a vers szövegét, de a maitól eltérő helyesírású szavak írásmódjára is nagyon kellett figyelniük. Izgalmas feladatnak bizonyult az is, melyben úgy kellett a szókapcsolatokat kitalálniuk, hogy a második tag egy betűvel kevesebb az elsőnél. Ezen a feladványon sokat gondolkodtak a tanulók, de nagyon élvezték a közös munkát. Öröm volt látni, hogy mennyire ügyesen, és hatékonyan tudnak együttműködni, kooperálni egymással. Végül kiélezett küzdelemben a győzelmet a Szójátszók mezőszilasi csapata aratta. Második helyezést értek el az FMGZ-k Cecéről, hajszálnyival megelőzve a Szentiváni Csibészeket, Alsószentivánról. A harmadik helyezésről csupán két ponttal csúszott le a Nyelvtanosztag mezőkomáromi csapata. A helyi negyedikes csapatok is remekül szerepeltek, jó hangulatú délutánt töltöttünk együtt. A helyezettek és a többi csapat is kézzel készített ajándékban- Erős Mária tanító munkája-, és oklevélben, emléklapban részesült. A rendezvény lezárásaként megvendégeltük a résztvevőket. Jövőre is szeretettel várjuk a környező iskolák tanulóit, akik szívesen törik a fejüket érdekes, gondolkodtató nyelvi feladványokon!     

 

Kisné Paczona Ildikó alsós munkaközösség vezető