NTP-SFT-18-0011 „Izgő-mozgó labdafogó”

A pályázat az 1-2. évfolyamos jól mozgó, ígéretes testfelépítésű tanulók sport-tehetségének kibontakozását biztosította tanórán kívüli foglalkozások keretében. A játékos foglalkozások fejlesztették a kognitív készségeket, a koncentrációt. A figyelem-összpontosító gyakorlatok, nagymozgásos játékok, gyerekjóga nemcsak a tanulók fizikai állapotára volt jó hatással, de pozitívan hatott az önértékelésükre, a személyiségfejlődésükre is. A pályázatnak köszönhetően többek között beszereztünk egy csapatépítő doboz készletet, melynek használata segítette az egymás közötti hatékony kommunikáció kialakulását, megteremtette az együttműködés lehetőségét, az összhangot. Igyekeztünk változatos, fejlesztő programokat, játékokat kínálni a programban részt vevő 6-9 éves korosztálynak. Az egész év megkoronázásaként a tanulókkal eltöltöttünk egy napot Budapesten, a Margitszigeten. Látogatást tettünk a Margitszigeti Atlétikai Centrumban, ahol egy órás sportfoglalkozást biztosítottunk a gyerekeknek. Kipróbáltuk a sziget futópályáját, nagy sétát tettünk a gyönyörű környezetben. Bízunk benne, hogy a program sikerélményt és további motivációt jelent a tanulóknak.