A népmese napja az alsó tagozaton

Néhány éve nem csak vetélkedőket rendezünk,- melyeken kiderül, ki, mennyire ismeri a magyar népmeséket-, hanem egy-egy osztály dramatizál, színpadra állít egy mesét, amit az érdeklődő gyermekközönség nagy örömmel fogad. A magyar népmese napját az első és a második évfolyam szeptember 28-án tartotta. A napot az óvoda udvarán kezdtük, ahol az ovisokkal közösen megtekintettük az óvó nénik bábozását. A kiskakas gyémánt félkrajcárját mutatták be nekünk. Tanórák után összegyűltünk az első emelet folyosóján és ott folytattuk az ünneplést. Megbeszéltük, hogy kinek a tiszteletére rendezzük ezt a megemlékezést, majd számot kellett adni a kisdiákoknak arról, hogy mennyire ismerik a népmeséket, szereplőiket, tartalmukat. Volt találós kérdés, „Ki vagyok én játék?”, levélrészlet. A helyesen válaszolók ajándékot kaptak. Ez után következett a 2.a osztályosok előadása, A róka és a kacsák c. mesét bábozták el nekünk. Ezt követte a két népi játék, amit majdnem 100 kisdiák játszott, tapsolt, énekelt együtt, vidáman és jókedvűen. Remélem, mindenkinek emlékezetes marad ez a nap.

Kristófné Juhász Ildikó

A harmadik, negyedik évfolyam – a harmadikosok táborozása, és távolléte miatt-, néhány nappal később ünnepelte a népmese napját. A gyerekek izgatottan várták a délutánt, főként a szereplők. A 3. b osztályos gyerekek A Péter és Pál című magyar népmesét dramatizálták, adták elő. A hetek óta tartó hatalmas igyekezet meghozta a gyümölcsét. Péter, Pál, az Uraság és a többi szereplő bőrébe bújt kisgyermek, hatalmas átéléssel adta át a közönségnek a tanulságos történetet, amelyben a szegény embert megjutalmazták, a gazdag ember pedig pórul járt. A jelenet végén felhangzó vastaps arról árulkodott, hogy minden kisgyereknek tetszett a szereplők játéka, azonosulni tudtak a mesével, a mesehősökkel. Reméljük, az erkölcsi mondanivaló is tanulságul szolgál mindenkinek.

Sipiczki Vivien