Digitális témahét 2016. április 4-8.

A készségfejlesztés és ismeret-átadás folyamatában speciális számítógépes alkalmazásokkal is támogatjuk a tanórai és önálló tanulást. Az IKT eszköz parkunk által biztosított lehetőségeket kihasználjuk. Szívesen jelentkeztünk az országosan meghirdetett digitális témahétre. A 4. évfolyamon az izgalmasan hangzó titkosírást, titkosítást választottuk napi feladatnak. Különböző jelrendszereket használunk a mindennapi kommunikációnk során is. A titkosírás lényege, hogy az információt kódolt üzenetekbe rejtjük. Így csak az általunk kiválasztott célszemélyhez jut el az információ, csak ő tudja a megfejtés módszerét. Egyéni titkosírást készítettek a tanulók, az ábécé betűihez különböző jeleket, szimbólumokat párosítottak, amit ki is próbáltak. 5. és 6. évfolyamon Paint versenyt szerveztünk a „Tavasz és a zene” témakörben, az első helyezett jutott tovább egy megyei szervezésű versenyre.


Az 5-6. évfolyamokon a Táblajáték tantárgy keretében tanulóink megismerkedhettek a „Lájkvadász” társas játékkal, ami a tanáraink szerint nagy népszerűségnek örvendett. A Lájkvadász vicces, könnyed formában mutatja be a tanulóknak, hogy mit ne tegyenek az interneten. A személyes adataik védelmére, megosztásának veszélyeire is felhívta a játék a figyelmet. Köszönjük a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálatnak, hogy ingyenesen bocsátott rendelkezésünkre három darab ilyen játékot. A 6. a osztállyal valósítottuk meg a „Tavaszi szél vizet áraszt” projektet, melyhez az alapötletet a DTH2016.hu weboldal tudásbázisában találtuk. A tanulók egy tanítási nap dolgoztak a projekten, melyeken PowerPoint bemutatókat készítettek csoportmunkában. A témakörök mindegyike szorosan kapcsolódott a vízhez, mint „Veszélyes vizeken”, „Vizitündér”, „Csoda tó”, stb. A tanulóknak egy tesztet is el kellett készíteni az adott témakörhöz. A téma további feldolgozása a természetismeret órán folytatódik. A héten került megrendezésre a „Szülőföld szálai” projektünk is. A projekt pár éve már iskolánk tehetséggondozó programjának része, melynek keretében a szülőföld, szűkebb környezetünk hagyományait az IKT eszközök adta lehetőségek segítségével törekszünk megőrizni. Az idei témánk a régi használati eszközök bemutatása volt. Előzetes feladatként tanulóink az iskolában, a parókián és otthon fellelhető tárgyakat fényképeztek, majd szöveges állományt készítettek belőle, amiből nyomtatott kiadvány is készül.


8. évfolyamon, a témahét oldalán található és a Debreceni Egyetem által vizsgált tesztet töltöttük ki, amely azt elemzi, hogy milyen mértékű szerepet játszik mindennapi életünkben az internet. Húsz gyorsan megválaszolható kérdést tartalmaz a kidolgozott teszt, amely az így kapott intelemetrikus szám alapján óvatos, kezdő, haladó, behálózott és függő kategóriákba sorolja a válaszadókat. Megbeszéltük a tanulók által kapott válaszokat. Megnéztük a Sulibank weboldalt is. Rajz órákon digitalizáltunk, „pixelgrafikusan” rajzoltak a diákok. A témahét utolsó napjára egy QR-kóddal készült totót kellett megoldani a tanulóknak, melyet az iskola épületében levő faliújságokra helyeztünk ki. Érdekes, sokrétű kérdés megoldására vártuk a válaszokat. Osztályfőnöki órák keretében pedig egy aktuális témával foglalkozó, az internetes zaklatással kapcsolatos videót néztek meg a felső tagozatosok. Majd egy internettel kapcsolatos tesztet oldottak meg a tanulók.               

 

 

Gajgerné Erős Mária