Nem-besorolt

Havi programjaink

2021/2022 tanév

 

 

 

......................................................................................  

 

Beiratkozás


Az általános iskolai beiratkozás időpontja a Sárszentmiklósi Általános Iskolában
2022. április 21. és 2022. április 22.

2022. április 6-án (szerdán) megnyílik a KRÉTA rendszer előzetes jelentkezésre (nem beiratkozás) alkalmas szülői felülete, az e-Ügyintézés:

https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap

amellyel a szülőknek/törvényes képviselőknek lehetőséget nyújtunk arra, hogy elektronikus úton, előzetesen beküldjék gyermekeik adatait az általános iskolába, elősegítve a gyors és gördülékeny ügyintézés megvalósulását. Az elektronikus jelentkezés esetén is nélkülözhetetlen a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok eredetijének személyes bemutatása.

A torlódás elkerülése és a kényelmes ügyintézés érdekében kérjük előzetesen egyeztessenek időpontot az iskola titkárságán a 25-508-930 telefonszámon.

A következő dokumentumokat kérjük bemutatni:

• a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
• lakcímkártyáját,
• személyi igazolványát,
• TAJ-kártyáját,
• amennyiben rendelkeznek gyermekvédelmi határozattal, illetve egyéb szakértői határozattal, kérjük azt is hozzák magukkal.

 

Köszönettel: Iskolavezetés

----------------------------------------------------------------------------- 

 

Közlemény - Járványügyi intézkedés 2022. január 17-től

 

Tisztelt Szülő!

Tájékoztatjuk, hogy 2022. január 17-től új, valamennyi évfolyamon azonos járványügyi eljárásrend került bevezetésre a köznevelési intézményekben.

 

Amennyiben a Covid fertőzöttség intézményünkben igazolódik,

- arról a Fenntartót értesítenünk kell.

- Az igazoltan fertőzött tanuló 7 nap karanténba kerül.

- Oltott osztálytársai járhatnak tovább iskolába, számukra folytatódik a jelenléti oktatás.

- Oltott az a tanuló, aki kétdózisú oltóanyag esetén az oltás első dózisát már felvette, vagy egydózisút kapott.

- Oltatlan osztálytársai az utolsó találkozástól számított 5 napra kerülnek karanténba.

Ez idő alatt az iskola az előrehaladáshoz szükséges tudnivalókat az osztályban szokásos módon és digitális platformon közli.

- A járványügyi határozat elkészítéséhez az oltatlan tanulók névsorát, személyes adatait és lakcímét a Népegészségügyi Osztály elkéri.

- Az Operatív Törzs a továbbiakban egyetlen évfolyamon sem rendel el egységes tantermen kívüli digitális munkarendet.

- Mellékelten küldjük a vonatkozó dokumentumokat szíves tájékoztatásul.

  

NNK eljárásrend

Intézkedési terv

EMMI járványügyi eljárásrend

 

 ---------------------------------------------------------------------

 

INTÉZMÉNYÜNKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

 

Tisztelt Látogató!


Tájékoztatjuk, hogy a 29/2021. (XI.19.) EMMI rendelet korlátozza a látogatók fogadását, ezért az intézményünkbe történő belépési rend 2021. december 1-jétől módosul.

• Iskolánk kizárólag előre bejelentkezett és az intézményvezető által engedélyezett látogatót fogad.

• Az érkező látogató belépéskor köteles a mellékelt dokumentumban részletezett védettséget igazoló okmányok valamelyikét felmutatni.

• Az okmány érvényességét az ezzel a feladattal megbízott munkatárs ellenőrzi.

• A látogató a hőmérsékletmérést és a kézfertőtlenítést a bejáratnál önállóan teljesíti, és maszkban közlekedik az intézmény teljes területén.

• A gyermekét kísérő nagykorú személy számára kijelölt várakozási pontok az iskola udvaron kívül a kiskapu előtti tér, a tornaterem bejárata előtti terület.

• Sem az iskola udvarán, sem az iskola épületében kísérő nem tartózkodhat.

• Iskolánk főállású pedagógusai és alkalmazottai az 599/2021. (X.28.) kormányrendelet szerint látják el feladatukat az intézményben.

• A tanulók belépési rendje változatlan, védettségi igazolványra az iskolában nincs szükségük.

• A közösségi terekben maszkot kötelező viselni minden tanulónak és dolgozónak.

 

Mindenkinek jó egészséget kívánva köszönjük az együttműködést.

 Az EMMI által kiadott határozat ITT olvasható!

----------------------------------------

Kérjük, hogy a bejárati ajtó mellett elhelyezett kézfertőtlenítőt használják!
Kérjük Önöket, hogy a pedagógusokkal való kapcsolattartáshoz elsősorban a digitális platformokat részesítsék előnyben!

A tanulók reggeli érkezése az intézménybe:
AZ ÉPÜLETBE ÉRKEZÉSKOR A BEJÁRATOKNÁL ELHELYEZETT KÉZFERTŐTLENÍTŐK HASZNÁLATA MINDENKI SZÁMÁRA KÖTELEZŐ!
Kérjük az alsó tagozatos tanulók szüleit, hogy gyermeküket a tornaterem melletti kiskapuhoz kísérjék reggel és ott búcsúzzanak el tőlük. Délután is itt várják őket! Az iskola területére ne lépjenek be!
A felső tagozatos diákok a számukra kijelölt udvaron gyülekeznek.

Iskolai élet napközben:
A délelőtti levegőzés az alsó és a felső tagozaton a kialakított rend szerint történik.

Egészségügyi elvárások:
Az EMMI által kiadott Intézkedési Tervnek megfelelően, amennyiben az intézményben a gyermeknél bármely betegség tünetei észlelhetők, haladéktalanul elkülönítjük őket és értesítjük a gondviselőt! Ezt követően az orvos utasításának megfelelően kell eljárnia!

Az EMMI által a köznevelési intézmények részére kiadott Intézkedési Terv 2.1 pontja szerint:
„Az a gyermek, tanuló vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel érkezhet újra az intézménybe! Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni!”
Kérjük, hogyha bármilyen betegségre utaló tünetet észlelnek gyermeküknél, NE engedjék a közösségbe!
Intézményünk fokozottan ügyel az iskolai környezet vírusmentességének megőrzésére!

A fenntartónk rendelkezéseit figyelembe véve intézményünk működésében történhetnek változások, amelyekről minden esetben tájékoztatást adunk iskolánk honlapján is.
Köszönjük megértésüket, bízunk a sikeres együttműködésben!

Iskolavezetés 

--------------------------------------------------------------------------  

Iskolánk bemutatkozó videója:

 

 

HAT-KP-1-2021 1-000424

A Sárszentmiklósi Általános Iskola 7. évfolyamos diákjai és néhány 8. évfolyamos tanuló a Határtalanul Program keretein belül sikeresen pályáztak külföldi tanulmányi útra. A program célja a szomszédos országok magyarlakta területeinek megismerése, a magyar-magyar kapcsolatok elmélyítése, a külhoni magyarok életének megismerése. A 41 tanulóból és 5 kísérőből álló csoport 2022. június 7. és június 10 között valósította meg a pályázatban vállaltakat.

Bővebben: HAT-KP-1-2021 1-000424

EFOP-3.2.3 - Digitális fejlesztés

A Dunaújvárosi Tankerületi Központ olyan projektet valósított meg, amely látványos fejlődést tudott
elérni a digitális környezet fejlesztésében, és hozzá tudott járulni az infokommunikációs technológia
erősítéséhez, a digitális és egyéb kulcskompetenciák hatékonyabb fejlesztéséhez.

Bővebben: EFOP-3.2.3 - Digitális fejlesztés

Interaktív népi hangszer bemutató

Iskolánk alsó tagozatos diákjai szeptember 15- én népi hangszer bemutató előadáson vettek részt.

Bővebben: Interaktív népi hangszer bemutató

Iskola kóstolgató

A nyár utolsó napjait izgatottan várták a Sárszentmiklósi Általános Iskola leendő elsősei.

Bővebben: Iskola kóstolgató

Őszi „Ottalvós tábor” Zánkán

Iskolánk negyedikes kisdiákjaival szerda reggel iskola helyett buszra szálltunk, hogy három élményekkel teli napot a zánkai Erzsébet táborban tölthessünk.

Bővebben: Őszi „Ottalvós tábor” Zánkán

Zöld kalandon a miklósi iskolások

A Titkok Háza Tudományos Élményközpont sokszínű lehetőséget kínál a természettudományos tantárgyak népszerűsítése érdekében.

Bővebben: Zöld kalandon a miklósi iskolások

60 órás Képzőművészeti szakkör

Szakkörünk tevékenységeinek tervezésekor a meglévő képességekre építettünk és ezeket bővítettük, a festészeten, szobrászaton, textilművészeten, grafikán és egyéb képzőművészeti területeken keresztül.

Bővebben: 60 órás Képzőművészeti szakkör

DigiSuliPaint

A digitális kompetenciák elmélyítését szolgáló, élmény- és felfedezés központú, komplex tehetséggondozó program keretén belül a tavaszi napokhoz kapcsolódóan fejlesztettük a gyerekek kreativitását rajzoló és szerkesztő programok segítségével.

Bővebben: DigiSuliPaint

Művészeti foglalkozás a Sárszentmiklósi Általános Iskolában

A Sárszentmiklósi Általános Iskola egyik nyertes pályázata (NTP-MŰV-20) keretein belül egy művészetterápiás foglalkozáson vehettek részt tanulóink, amelyet Novák Edith, művésztanár tartott egy szabad délelőtt.

Bővebben: Művészeti foglalkozás a Sárszentmiklósi Általános Iskolában

Dunaújvárosi kirándulás

2021. május 31-én egy kiscsoportos kirándulást szerveztünk a festői környezetű dunaújvárosi Duna-parton található szabadtéri szoborparkba.

Bővebben: Dunaújvárosi kirándulás